elgun
ede
rfr 9 İyul 2024

Dezinseksiya, zərərli həşəratların və digər parazitlərin məhv edilməsi və ya onların minimum səviyyəyə endirilməsi məqsədilə aparılan tədbirlər kompleksidir. Bu proses, insanların sağlamlığını qorumaq, yaşam şəraitini yaxşılaşdırmaq və kənd təsərrüfatı məhsullarını zərərvericilərdən qorumaq üçün vacibdir. Dezinseksiya xidmətləri, xüsusi olaraq seçilmiş kimyəvi maddələr və ya bioloji metodlardan istifadə edərək həyata keçirilir.

Dezinseksiya xidmətində təhlil və dəyərləndirmə:

Dezinseksiya xidmətinin ilk mərhələsi təhlil və dəyərləndirmədən ibarətdir. Bu mərhələdə mütəxəssislər, məkanın hansı növ həşəratlar və ya parazitlər tərəfindən zərər gördüyünü müəyyənləşdirir. Bu dəyərləndirmə, hansı metodların və kimyəvi maddələrin istifadəsinin ən təsirli olacağını müəyyən etmək üçün vacibdir.

Dezinseksiya xidmətindən öncə hazırlıq işləri:

Təhlil və dəyərləndirmədən sonra, ərazinin dezinseksiya üçün hazırlanması vacibdir. Bu, zərərvericilərin gizləndiyi yerlərin aşkar edilməsi və təmizlənməsi, binaların və məkanların qorunması üçün tədbirlərin görülməsi deməkdir. 

Dezinseksiya prosesinin aparılması:

Hazırlıq işləri tamamlandıqdan sonra, dezinseksiya prosesi başlayır. Bu mərhələdə müxtəlif metodlardan istifadə olunur:

   

   - Kimyəvi metodlar: Bu metodlar, xüsusi hazırlanmış insektisidlər və akarisidlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir. Kimyəvi maddələr həşəratların və parazitlərin yaşadığı yerlərə püskürdülür və ya tətbiq edilir.

   

   - Bioloji metodlar: Bu metodlar, parazitlərin və ya mikroorqanizmlərin istifadə edilməsi ilə həyata keçirilir. Bu, zərərvericiləri məhv etmək üçün ekoloji cəhətdən daha təhlükəsiz bir üsuldur.

Monitorinq və təkrar nəzarət: 

Dezinseksiya prosesindən sonra, mütəxəssislər nəticələri izləyir və təkrar nəzarət aparır. Bu, zərərvericilərin tam məhv edildiyindən əmin olmaq və hər hansı bir qalıq təsirinin qarşısını almaq üçün vacibdir. Təkrar nəzarət, ehtiyac olduqda əlavə tədbirlərin görülməsini təmin edir.


Dezinseksiya xidmətləri, insanların sağlamlığını qorumaq və yaşam şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün vacibdir. Peşəkar dezinseksiya xidməti, zərərvericilərin effektiv şəkildə məhv edilməsi və qarşısının alınması üçün mütəxəssis biliyi və təcrübəsinə malikdir. Bu xidmətlər, evlərdə, müəssisələrdə, kənd təsərrüfatı sahələrində və ictimai yerlərdə tətbiq olunur.