elgun
bann

Zərərvericilərin evdə, ofisdə, bağda, həyətdə istirahətinizə mane olmasına imkan verməyin. Bunun üçün təmizliyi qorumağınız və onu yüksək səviyyədə təmin etməyiniz çox zəruridir.

Sanitariya nədir?

Sanitariya sözünü anlamadan bu xidmət haqqında danışmaq doğru olmaz. Sanitariya sözünün mənası “sağlamlıq haqqında sənət” deməkdir. Yəni sizin sağlamlığınızı təmin edən bir sənət növüdür. Sanitariya xidməti insanların gigiyenik təmizliyin qorunması və ətraf mühitin onların yaşayışına uyğun bir şəkilə salınması üçün fəaliyyəti təmin edilən xidmət növüdür. Bura ətrafda olan zibilliklərin təmizlənməsi, sanitar qovşaqların yaradılması və zəhərli həşaratların müxtəlif üsullarla zərərsizləşdiriməsi kimi bir çox xidmətlər daxildir.

Sanitariya xidmətləri

"166 Sanitariya Xidməti"nin peşəkar əməkdaşları tərəfindən yerinə yetirilir. Sanitariya xidmətlərimiz mövsümü və daim olaraq tələb olunan sanitar-gigiyenik xidmətləri əhatə edir və  aşağıdakılardan ibarətdir:

  • Dezinfeksiya
  • Dezinseksiya
  • Deratizasiya 
  • Bağban xidməti
  • Fumiqasiya
  • İlanlara qarşı dərmanlama

Sanitar - epidemioloji qaydalar

Bu qaydalar hər bir sahə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Xidmət sahəsindən qida sahəsinə qədər ölkədə mövcud olan bütün sahələr müəyyən sanitar epidemoloji qaydalara uyğun bir şəkildə olmalıdır. Bunu həmçinin təmizlik xidmətlərində və ətraf mühitin mühafizəsi zamanı da təmin etmək çox önəmlidir.

166 Sanitariya xidməti sizə sanitar - epidemioloji qaydalar əsasında müxtəlif xidmətlər təklif edir. Sanitariya xidmətindəm istifadə etmək üçün 166-ya zəng edə və ya onlayn qaydada: “SİFARİŞ VER”, “Geri zəng” “Bizdən soruşun” bölmələrindən istifadə edə bilərsiniz.

banner
Kampaniyalar

Sanitariya normaları

166 Sanitariya xidməti işi standardtlara uyğun normalar əsasında edir. Əhalinin sanitar-gigiyenik vəziyyəti müəyyən olunmuş normalar əsasında aparılmalıdır. Təmizlik bu normalar əsasında aparılmadıqda müxtəlif xəstəliklər meydana gələ bilər. Sanitar-gigiyenik hallara nəzarət edilmədikdə epidemoloji xəstəliklər meydana gələ bilər.Buna görə təyin olunmuş sanitar-epidimeoloji normalar və qaydalara riayət etməsi və bunun təmin olunması çox önəmlidir. Onuda qeyd edək ki, biz sizə tam qaydalara və normalara uyğun xidmətlər təklif edirik. Ailənizin və uşaqlarınız gigiyenik cəhətdən təmiz və sağlam bir mühitdə böyüməsini təmin edə bilərsiniz. Bunun üçün yuxarıda qeyd olunan xidmət növlərindən istifadə edə və bizimlə əlaqə saxlayaraq sifariş verə bilərsiniz.