elgun
bann

Fumiqasiya – Böcək və digər ziyanvericilərə (göbələk,bakteriya və s.) qarşı mübarizə aparmaq məqsədi ilə istifadə edilən dezinfeksiya üsuludur. 

Proses zamanı qaz halında olan kimyəvi maddə (fumiqant) vasitəsilə ziyanvericilər məhv edilir. 

Bu üsul bitki və heyvan mənşəli məhsullar və digər materialları ziyanvericilərdən qorumaq üçün digər tədbirlər imkansız olduğu hallarda tətbiq edilir. 

Digər dərmanlama üsullarından aşağıdakı üstünlükləri var.

-Çirklənmiş məhsula birbaşa tətbiq edilir,

-Diffuziyası yüksək olduğundan məhsulun dərinliklərinə qədər nüfuz edir,

-Qısa müddətdə, böyük miqdardakı məhsullara tətbiq olunur, 

-Ziyanvericilərin bütün bioloji dövrlərində (yumurta, sürfə, nimfa, pup və yetişkin mərhələlərində) təsirlidir. 

Sifariş: 166
Whatsapp/ zəng: +994 50 231 17 80 

banner
Kampaniyalar

Fumiqasiya

Fumiqasiya – Böcək və digər ziyanvericilərə (göbələk, bakteriya və s.) qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə istifadə edilən dezinfeksiya üsuludur. Proses zamanı qaz halında olan kimyəvi maddə (fumiqant) vasitəsilə ziyanvericilər məhv edilir. Digər dərmanlama üsullarından aşağıdakı üstünlükləri var: (1) Çirklənmiş məhsula birbaşa tətbiq edilir, (2) Diffuziyası yüksək olduğundan məhsulun dərinliklərinə qədər nüfuz edir, (3) Qısa müddətdə böyük miqdardakı məhsullara tətbiq olunur, (4) Ziyanvericilərin bütün bioloji dövrlərində (yumurta, sürfə, nimfa, pup və yetişkin mərhələlərində) təsirlidir. Fumiqasiya prosesi adətən aşağıdakı mərhələləri əhatə edir: 1) Qapalı mühit yaratmaq: fumiqasiya üçün nəzərdə tutulan sahə tamamilə örtülür. Daha sonra fumiqant fumiqasiya ediləcək ərazidə qalır. Proses zamanı həmin ərazi müəyyən müddət təcrid olunmuş vəziyyətdə saxlanılır. Nəhayət, həmin yer havalandırılır ki, zəhərli qazlar boşluqdan çıxa bilsin və insanların içəri girməsi təhlükəsiz olsun. Tətbiq uğurlu olarsa, fumiqasiya edilmiş ərazi artıq təhlükəsiz və zərərvericilərdən təmizlənmiş hesab olunur.