elgun
bann

Dezinseksiya prosesinə tarakan, ilbiz, taxtabiti, milçək, ağcaqanad, gənə, birə, qurdlar və digər həşəratların məhv edilməsi daxildir.

166 Dezinfeksiya Xidmətində ziyanverici həşaratlara qarşı dərmanlama zamanı eviniz ən gizli nöqtələrdə nəzərə alınmaqla hərtərəfli dezinseksiya edilir.

Sifariş: 166
Whatsapp/ zəng: +994 50 231 17 80 

banner
Кампании