elgun
bann

Fumiqasiya – Böcək və digər ziyanvericilərə (göbələk,bakteriya və s.) qarşı mübarizə aparmaq məqsədi ilə istifadə edilən dezinfeksiya üsuludur. 

Proses zamanı qaz halında olan kimyəvi maddə (fumiqant) vasitəsilə ziyanvericilər məhv edilir. 

Bu üsul bitki və heyvan mənşəli məhsullar və digər materialları ziyanvericilərdən qorumaq üçün digər tədbirlər imkansız olduğu hallarda tətbiq edilir. 

Digər dərmanlama üsullarından aşağıdakı üstünlükləri var.

-Çirklənmiş məhsula birbaşa tətbiq edilir,

-Diffuziyası yüksək olduğundan məhsulun dərinliklərinə qədər nüfuz edir,

-Qısa müddətdə, böyük miqdardakı məhsullara tətbiq olunur, 

-Ziyanvericilərin bütün bioloji dövrlərində (yumurta, sürfə, nimfa, pup və yetişkin mərhələlərində) təsirlidir. 

Sifariş: 166
Whatsapp/ zəng: +994 50 231 17 80 

banner
Кампании